Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

Calcarea
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuviell muviell
4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapaliti paliti
Calcarea
9201 814c 500
Reposted fromheroes heroes viagosialap gosialap
Calcarea
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viaKacSousse KacSousse
Calcarea
2291 340a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagosialap gosialap
Calcarea
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaThe1995 The1995
Calcarea
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaeternia eternia
9606 7b22
Calcarea
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viafallingstar14 fallingstar14
Calcarea
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasatyrlane satyrlane
Calcarea
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viaeternia eternia
Calcarea
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaKacSousse KacSousse

July 10 2015

6648 9539 500
Reposted fromtwice twice vialucidumintervallum lucidumintervallum
Calcarea
7580 2bf3
Reposted fromverronique verronique viahelenburns helenburns
Calcarea
5443 11b3
Reposted fromnazarena nazarena viaune-raconteuse une-raconteuse
Calcarea
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaemilka emilka
Calcarea
1154 bbf4
Calcarea
1181 3d46
Reposted frombreathwind breathwind viaskylark skylark
Calcarea
8034 dc00
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatilde tilde
Calcarea
1332 9e59 500
Reposted fromfelicka felicka viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl